KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude firmou ODAS proveden ve čtvrtek 10.11.2016  od 16,45 do 17 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ - VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly volby do krajských zastupitelstev. Hlasování v okrsku Pokojov se ze 132 voličů zúčastnilo 54 občanů Pokojova (platných hlasů 53), to je 40,91 %, což je více než republikový průměr. Výsledky hlasování jsou uvedeny v následující tabulce:

Strana         Počet hlasů  Počet hlasů v %   
Koalice SPD a SPO 19 35,84 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 16,98 %
ANO 2011 8 15,09 %
Starostové pro občany 7 13,20 %
Česká str.sociálně demokrat. 6 11,32 %
Občanská demokratická strana 2 3,77 %
Komunistická str.Čech a Moravy 1 1,88 %
Starostové PRO VYSOČINU 1 1,88 %

 

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLE

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).
Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese:
https://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 20.000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se nesplněním povinnosti dopouští správního deliktu, za který se uloží pokuta do 50.000 Kč.  

Více informací poskytne Ing. Kubálková, e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel: 566 688 345
 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTR. ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 24.10.2016 od 07:30 do 10:30

Vypnutá oblast: obec Pokojov ( mimo lokality nových RD a mimo části obce od trafostanice podél silnice směr Březí n.O.)
 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude přistaven na návsi ve dnech pondělí 10.10. - středa 12.10. 2016

Do kontejneru lze odevzdat starý nábytek, koberce, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, …

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. 10. 2016 od 14,00 do 22,00 hod, v sobotu 8. 10. 2016 od 8,00 do 14,00 hod. Místem konání voleb je volební místnost Pokojov č. 9. (více info zde)

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 3.10. 2016 bude probíhat svoz komunálního odpadu opět každý týden.Vývozním dnem nadále zůstává pátek.

VÝBĚR STOČNÉHO

Výběr stočného bude probíhat ve čtvrtek 22. září 2016 od 16,00 do 17,00 hodin.

Záznamy: 145 - 152 ze 169
<< 17 | 18 | 19 | 20 | 21 >>

Napište nám