SMS rozhlas

OÚ Pokojov spouští novou bezplatnou službu – informování občanů pomocí SMS zpráv. Informace občanům jsou sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu, přesto se sestává, že určité informace se občané nedozvědí z důvodu nepřítomnosti v obci. Právě informace prostřednictvím SMS zprávy se k občanům dostane nezávisle na tom, kde se nacházejí a téměř okamžitě. Přihlášeným občanům budou zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech, odstávkách vody a energie, očkování zvířat, odvozy odpadů, o dění v obci atd. Tato bezplatná služba je určena pro dospělé občany s trvalým pobytem v obci Pokojov.

Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit k odběru SMS zpráv prostřednictvím obecního emailu obec.pokojov@seznam.cz (předmět: sms rozhlas, dále uveďte své jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a telefonní číslo). 

Další možnost o přihlášení odběru SMS zpráv je prostřednictvím mobilu, pošlete zprávu na tel. číslo 737 929 528 ve tvaru JMÉNOmezeraPŘÍJMENÍmezeraADRESABYDLIŠTĚ

Lze se přihlásit i prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře.

Kontakty na osoby v seznamu příjemců budou určeny pouze pro komunikaci v rámci služby SMS rozhlas Pokojov a nebudou poskytnuty třetím osobám.

Napište nám