SMS rozhlas

OÚ Pokojov zajišťuje informování občanů pomocí SMS zpráv. Informace občanům jsou sdělovány prostřednictvím místního rozhlasu, přesto se sestává, že určité informace se občané nedozvědí z důvodu nepřítomnosti v obci. Právě informace prostřednictvím SMS zprávy se k občanům dostane nezávisle na tom, kde se nacházejí a téměř okamžitě. Přihlášeným občanům budou zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech, odstávkách vody a energie, očkování zvířat, odvozy odpadů, o dění v obci atd. Tato bezplatná služba je určena pro dospělé občany s trvalým pobytem v obci Pokojov.

Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit k odběru SMS zpráv prostřednictvím přihlášky, ve které občan souhlasí se zpracováním údajů (přihláška).

Přihlášku lze odevzdat:

a) osobně na úřadu obce

b) zastupiteli obce

c) e-mailem na obec.pokojov@seznam.cz (sken, foto dokumentu s podpisem)