Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Oficiální název: Obec Pokojov
2. Důvod a způsob založení: dle zákona č. 128/2000 Sb.
3. Organizační struktura: zastupitelstvo: 7 členů
starosta
místostarosta
kontrolní a finanční výbor
účetní
4. Kontaktní informace: Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

telefon: 739 902 659 (starosta)
e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
URL: https://www.obecpokojov.cz

Úřední hodiny:
dle potřeb občanů
 
5. Bankovní spojení: 700826604/0600
6. IČO: 00599697
7. DIČ: ------
8. Rozpočet: Rozpočet obce 2017, Rozpočet obce na rok 2018
9. Žádosti o informace: žádosti lze získat ústně, písemným dotazem
dotazem na e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
www.obecpokojov.cz
10. Příjem žádostí a stížností: Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

telefon: 739 902 659 (starosta)
e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
URL: https://www.obecpokojov.cz
11. Opravné prostředky: OÚ Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí
telefon: 739 902 659 (starosta)
e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
12. Formuláře: Žádost o kácení dřevin
Žádost o změnu územního plánu
další formluláře na OÚ Pokojov
13. Návody na řešení životních  situací: OÚ Pokojov
telefon: 739 902 659 (starosta)
e-mail: obec.pokojov@seznam.cz
14. Důležité předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb.
Zákon č. 106/1999 Sb.
15. Sazebník úhrad:  
16. Licenční smlouvy: -----
17. Výroční zpráva dle č. 106/1999 Sb.: Výroční zpráva