Památky

Kaplička

Kaplička na návsi byla vystavěna v roce 1862 a zasvěcena Panně Marii Bolestné. Mše svaté se v ní však nekonaly. V roce 1914 byla potažena plechem. Teprve v roce 1925 byl zakoupen nový obraz Panny Marie Bolestné a po jeho vysvěcení 15.8.1925 na počest padlých vojínů se kaple stala veřejnou. Brněnská biskupská konsistoř svým výnosem č. 3227 ze dne 23. dubna 1925 dovolila nejen posvěcení obrazu, ale i sloužení mše svaté v Pokojově jednou za rok v září pod podmínkou, že obec obstará faráři slušný povoz a dá mu přiměřené stipendium. Obecnímu zastupitelstvu to oznámil bohdalovský farář Antonín Hrubý dopisem ze dne 10. září 1926.
Drobnými památkami jsou zde malá křížová cesta a soška P.Marie Lurdské. Pouť se slavila vždy 3. neděli v září. Ke kapličce bylo přistavěno v r. 1927 hasičské skladiště. V roce 1936 byl pořízen nový strop. Věž kaple byla opravena v r. 1990, kdy došlo též k restaurování křížů a sošek.
V březnu 1992 bylo namontováno elektrické zvonění a obnoveno zvonění klekání. Také byla pořízena nová deska na oltář. V roce 1998 došlo k další opravě, na řadě byla dlažba, fasáda a zárubně. U kapličky se tyčí kamenný kříž z roku 1843. 
V roce 2010 se dohodlo obecní zastupitelstvo na rekonstrukci střechy, které zahrnovala nové krovy a potažení měďí. Nový vzhled získala kaplička v srpnu 2010. V průběhu července a srpna 2010 proběhla kompletní rekonstrukce střechy.
V roce 2012 uplynulo již 150 let od založení kapličky a při příležitosti poutě v září 2012 oslavila obec Pokojov 150 let od založení kapličky.
V roce 2013 proběhlo odizolování kaple (podříznutí obvodového zdiva) a upravilo se okolí kaple (odstranění přerostlých tújí).