Czech point 

Vydávání ověřených výpisů z informačních systémů veřejné správy (ISVS)

 
Výpis z Rejstříku trestů
    - poplatek 100 Kč
 
Výpis z Obchodního rejstříku
    - poplatek 100 Kč
 
Výpis z Živnostenského rejstříku
    - poplatek 100 Kč
 
Výpis z bodového hodnocení řidiče
    - poplatek 100 Kč
 
Změna trvalého pobytu
    - poplatek 50 Kč
 
vyřizuje: Bc. Markéta Novotná, účetní obce Pokojov, tel. 736 142 141