GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát, Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou

email: gdpr@akkliment.cz
tel: 776 233 879
ID datové schránky ideg93s