GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. et Bc. Luboš Kliment, advokát, Nádražní 21, 591 01 Žďár nad Sázavou

email: gdpr@akkliment.cz
tel: 776 233 879
ID datové schránky ideg93s

Na základně ochrany osobních údajů (GDPR) sdělujeme občanům, že na všech společenských a sportovních akcích pořádaných obcí Pokojov a SDH Pokojov mohou být pořizovány fotografie, které mohou být zveřejňovány v tisku a na webových stránkách obce, sboru. Každý účastník na těchto akcích dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích.