• SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU: Svoz nebezpečného odpadu bude firmou AVE proveden ve čtvrtek 8. 11. 2018 od 16:45 do 17:00 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

 

 • VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER: Ve dnech od 26. do 29. 10. 2018 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner, kam lze odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, aj.

 

 • ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU: Od října 2018 se přechází na zimní harmonogram svozu komunálního odpadu. Odpad bude odvážen zase každý pátek. 

Odpady

ODPAD - KAM S NÍM V POKOJOVĚ
 • Plasty - žlutý kontejner – kontejner na návsi a u obchodu
 • Papír - modrý kontejner – kontejner na návsi, u obchodu
 • Sklo - bílý a zelený kontejner na návsi
 • Drobná elektrozařízení - E-box na chodbě obchodu
 • Baterie (suché články) – E-box na chodbě obchodu
 • Textil, oděvy, obuv - bílý kontejner - kontejner u obchodu
 • Kovy – přistavený kontejner naproti fi. Zamko
 • Bioodpad - přistavený kontejner u hřiště v obci; kontejner v chatové oblasti Rendlíček
 • Vyřazené a nepoužité léky – do lékárny; mobilní svoz
 • Zářivky, výbojky – mobilní svoz; sběrné místo budova ZŠ v Bohdalově
 • Akumulátory, obaly od barev, olejů, chemikálií, lepidla, pneumatiky, oleje apod. - mobilní svoz

    

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektrozařízení:

2x za rok lze odložit nebezpečné složky komunálního odpadu:
staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky, bateriové monočlánky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnýni látkami, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize a jiný elektroodpad, …

                        

PRAKTICKÉ ZÁSADY TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

 KONTEJNER PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR

Noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, knihy, krabice, balící papír, lepenka, kancelářský papír, papírové obaly (např. sáčky) s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22

Mokrý, mastný či jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

 

 KONTEJNER PATŘÍ NEPATŘÍ

PLASTY

PET lahve, plastové nádoby a láhve, plastové sáčky a fólie, čisté plastové obaly od  mléka a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, polystyrén, výrobky z plastů, nápojové kartony Bakelit, guma, PVC, linoleum, novodurové trubky, pneumatiky, molitan, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek,... 

 

 KONTEJNER PATŘÍ NEPATŘÍ

SKLO

Bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací sklenice, výplně oken Zářivky, porcelán, keramika, plexisklo, kovové uzávěry lahví, autosklo, zrcadla, plné nebo znečištěné láhve a nádoby
 

 

KONTEJNER PATŘÍ NEPATŘÍ

TEXTIL, ODĚVY

veškeré oděvy, boty, hračky (měkké i tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd. mokré, plesnivé, znečištěné zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek
 

 

E-BOX PATŘÍ NEPATŘÍ

BATERIE
ELEKTROZAŘÍZENÍ

- knoflíkové články, tužkové baterie, malé a velké monočlánky, baterie mobilních telefonů, ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg, 
drobná elektrozařízení: kalkulačka, telefon, drobné počítačové vybavení, hračky na baterie nebo el. hračky, discman, MP3 přehrávač, žehlička, varná konvice, mixér, mobil, aj.
autobaterie, zářivky, žárovky, velká elektrozařízení, ...

 

KONTEJNER PATŘÍ NEPATŘÍ

 

VELKOOBJEMOVÝ

2x za rok přistaven
na návsi obce
starý nábytek, koberce, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, … odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např.: autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky, ...

 

 KONTEJNER PATŘÍ NEPATŘÍ

KOVY

kovové předměty, nepotřebný šrot, prázdné plechovky, hliníková víčka od jogurtů, kovová víčka, alobal,  kovové obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, jako jsou plechovky od barev, spreje, laky

 

 KONTEJNER PATŘÍ NEPATŘÍ

BIOODPAD

listí, tráva, plevel, sláma, seno, slupky, odkrojky a zbytky ovoce i zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, větvičky, piliny, hlína z květináčů, květiny, spadané ovoce, skořápky ořechů i vajec,  zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady

 

TŘÍDÍME BIOODPAD

Z DOMÁCNOSTÍ
ZE ZAHRAD
Z VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

CO je bioodpad?

Bioodpad je biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu pocházející ze zahrad, z domácností, aj. Bioodpad tvoří více než 40 % komunálního odpadu.

PROČ třídit bioodpad?

 • Snížíme množství odpadů na skládce.
 • Snížíme náklady za skládkování.
 • Lze ho dále využít.
 • Je to moderní, ekonomické, zodpovědné, povinné.

KAM s ním?

Kontejnery na bioodpad jsou umístěny na těchto stanovištích:

 • p.č. 89/2 (u hřiště v obci Pokojov)
 • p.č. 755/2 (v chatové oblasti Rendlíček v blízkosti ostatních kontejnerů)

KDY je svoz bioodpadu?

1 x za 14 dní v období od 1. dubna. do 31. října daného kalendářního roku

CO se děje dál s bioodpadem?

 • do kompostárny - bioodpad z naší obce je odvážen do kompostárny ve Znětínku, zde je zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství
 • do bioplynové stanice - např. ve Žďáře nad Sázavou, vzniká energie, hnojivo