Zastupitelstvo

  • Starosta obce: Ing. Pavel Svoboda

  • Místostarostka obce: Mgr. Ludmila Karásková

Další členové:
        Bc. Markéta Novotná
        Miluše Švomová
        David Svoboda
        Ondřej Boháček
        Lukáš Chobotský

  • Předseda finančního výboru: Miluše Švomová
    členové Ondřej Boháček, Lukáš Chobotský

  • Předseda kontrolního výboru: Ondřej Boháček
    členové: Miluše Švomová, Lukás Chobotský