Zastupitelstvo

 • Starosta obce: Dana Březková

 • Místostarosta obce: Miluše Švomová

 • Další členové:
          Mgr. Markéta Chlubnová
          Miloš Jakubec
          Karel Zajíček

 • Předseda finančního výboru: Karel Zajíček
  členové: Miloš Jakubec, Mgr. Markéta Chlubnová

 • Předseda kontrolního výboru: Mgr. Markéta Chlubnová
  členové:  Karel Zajíček, Miloš Jakubec