Zastupitelstvo

  • Starosta obce: Ing. Pavel Svoboda

  • Místostarosta obce: Marek Sochor

Další členové:
        Bc. Markéta Novotná
        Miluše Švomová
        David Švoma
        Martin Březka
        David Svoboda

  • Předseda finančního výboru: Miluše Švomová
    členové Martin Březka, David Svoboda

  • Předseda kontrolního výboru: David Švoma
    členové:  Miluše Švomová, David Svoboda