Rozpočet obce

ROK 2020

         OBSAH                                                                Vyvěšeno                      Sejmuto                  Schváleno      
Rozpočet obce Pokojov na rok 2020                      12.12.2019                    31.12.2020             12.12.2019      
Střednědobý výhled rozpočtu 2020                         12.12.2019                    31.12.2023            12.12.2019      
Návrh rozpočtu obce Pokojov na rok 2020             24.11.2019                    12.12.2019      
Návrh střednědobého rozpočtu na rok 2020          24.11.2019                     12.12.2019      
       
       
       

 

 
 
na rok 2019:
 
 
 
 
 
na rok 2018:
 
OBSAH Vyvěšeno Sejmuto Schváleno
Rozpočet na rok 2018 - Svaz vodovodů Bohdalov 6.12.2017 22.12.2017 5.2.2018
Rozpočtový výhled na 2019, 2020 - Svaz vodovodů Bohdalov 6.12.2017 22.12.2017 5.2.2018
Rozpočet na rok 2018 - Svazek obecních lesů Přibyslav 5.12.2017 20.12.2017 5.2.2018
Střednědobý výhled - Svazek obecních lesů Přibyslav 5.12.2017 20.12.2017 5.2.2018
Rozpočet na rok 2018 - Svazek obcí Pooslaví 15.11.2017 11.12.2017 5.2.2018
Schvalený rozpočet na rok 2018 - Obec Pokojov (z.v.) 4.12.2017 31.12.2018  
Rozpočet na rok 2018 - Obec Pokojov 4.12.2017 31.12.2018  
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Obec Pokojov (z. v.) 9.11.2017 4.12.2017 4.12.2017
Návrh rozpočtu na rok 2018 - Obec Pokojov 9.11.2017 4.12.2017 4.12.2017
Střednědobý výhled rozpočtu - Obec Pokojov 4.12.2017 31.12.2018  
Návrh střednědobého rozpočtu - Obec Pokojov 9.11.2017 4.12.2017 4.12.2017
 
na rok 2017:
 
OBSAH Vyvěšeno Sejmuto Schváleno
 Rozpočet na rok 2017 - Svaz vodovodů Bohdalov  10.12.2016 25.12.2016 30.1.2017
Rozpočtový výhled na 2018, 2019 - Svaz vodovodů Bohdalov 10.12.2016 25.12.2016 30.1.2017
Rozpočet na rok 2017 - Svazek obecních lesů Přibyslav 21.11.2016 6.12.2016 14.12.2016
Rozpočet na rok 2017 - Svazek obcí Pooslaví 10.11.2016 24.11.2016 28.11.2016
Návrh roz počtu obce Pokojov na rok 2017 15.11.2016 14.12.2016 14.12.2016
Rozpočet obce Pokojov na rok 2017 14.12.2016 31.12.2017  
  Rozpočtový výhled obce Pokojov na rok 2018, 2019, 2020   15.11.2016 14.12.2016 14.12.2016
Rozpočtový výhled obce Pokojov na rok 2018, 2019, 2020 14.12.2016 31.12.2017  

 

na rok 2016:

OBSAH Vyvěšeno Sejmuto Schváleno
Rozpočet na rok 2016 - Svaz vodovodů Bohdalov 21.11.2015 7.12.2015 7.12.2015
Rozpočtový výhled na 2017, 2018 - Svaz vodovodů Bohdalov 21.11.2015 7.12.2015 7.12.2015
Rozpočet na rok 2016 - Svazek obecních lesů Přibyslav 14.11.2015 30.11.2015 7.12.2015
Rozpočet na rok 2016 - Svazek obcí Pooslaví 14.11.2015 30.11.2015 7.12.2015
Rozpočet obce Pokojov na rok 2016 10.11.2015   7.12.2015
Rozpočtový výhled obce Pokojov na rok 2017, 2018 10.11.2015   7.12.2015

na rok 2015:

OBSAH

Vyvěšeno Sejmuto Schváleno

Rozpočet na rok 2015 - Svaz vodovodů Bohdalov

15.12.2014 31.12.2014 20.1.2015

Rozpočtový výhled na rok 2016, 2017 - Svaz vodovodů Bohdalov

15.12.2014 31.12.2014 20.1.2015

Rozpočet obce Pokojov na rok 2015

27.11.2014 15.12.2014 16.12.2014
Rozpočtový výhled obce Pokojov na rok 2016, 2017 27.11.2014 15.12.2014 16.12.2014
Rozpočet na rok 2015 - Svazek obcí POOSLAVÍ 21.11.2014 7.12.2014 16.12.2014
Rozpočet na rok 2015 - Svazek obecních lesů Přibyslav 5.11.2014 20.11.2014 25.11.2014

na rok 2014:

OBSAH Vyvěšeno Sejmuto Schváleno
Rozpočet na rok 2016 - Svaz vodovodů Bohdalov 21.11.2015 7.12.2015 7.12.2015
Rozpočtový výhled na 2017, 2018 - Svaz vodovodů Bohdalov 21.11.2015 7.12.2015 7.12.2015
Rozpočet na rok 2016 - Svazek obecních lesů Přibyslav 14.11.2015 30.11.2015 7.12.2015
Rozpočet na rok 2016 - Svazek obcí Pooslaví 14.11.2015 30.11.2015 7.12.2015
Rozpočet obce Pokojov na rok 2016 10.11.2015   7.12.2015
Rozpočtový výhled obce Pokojov na rok 2017, 2018 10.11.2015   7.12.2015