Pomozte i vy plnit poslední přání zůstat DOMA a získat Sociální automobil pro Domácí hospic Vysočina

Stát se partnerem jedinečného sociálního projektu "Sociální automobil" a podpořit pořízení nového automobilu Dacia Jogger pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. z Nového Města na Moravě se může stát jakákoli společnost z Novoměstska, ale i celého okresu Žďár nad Sázavou, kde pracovníci hospice pomáhají již řadu let lidem v závěru života, aby mohli dožít v domácím prostředí. Automobil, na který se nyní vybírají prostředky z řad firemních dárců, ale i obcí a měst, novoměstský hospic následně obdrží. Rozšíří tak vozové možnosti a ulehčí nelehkou činnost, kterou pracovníci hospice každodenně vykonávají u těžce nemocných pacientů.„Tím, že se firma stane dárcem a zakoupí si reklamní prostor na tomto voze, který novoměstský hospic bude využívat, získá kromě vykonání dobrého skutku, poděkování a vděčnosti, zviditelnění v regionu po dobu minimálně čtyř let,“ říká manažer projektu Libor Homolka. „Každého majitele společnosti jistě potěší, že pomohl zlepšit stav vozového parku v podobných zařízeních, které se starají o naše blízké v posledních chvílích života,“ dodává s tím, že jen státní podpora nebývá plně dostačující, řada zařízení nemá odpovídající vozový park, proto vznikly i tyto záslužné projekty.  „Ve vyspělém světe je sounáležitost s komunitou a sociální cítění naprostou běžnou součástí života. Měli bychom se o to snažit i u nás v regionu. Kde je vůle, tam je cesta.“

„Na území okresu Žďár nad Sázavou pomáháme lidem s těžkou nemocí, aby mohli žít DOMA až do konce svého života.  K pacientům vyjíždíme v jakoukoli denní či noční dobu za jakéhokoli počasí. Auta slouží nejen k dopravě personálu, ale také k přepravě materiálů, léků a zdravotnických pomůcek, říká ředitelka Domácího hospice Vysočina, o.p.s. Hana Brnická.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. poskytuje služby těm, kteří se ocitli v nejtěžších chvílích života už 24 let. Hospic vznikl z malého dobrovolnického hnutí a dnes má tým již přes 50 zaměstnanců, kteří se snaží poskytovat úlevu a lidskou blízkost.

Více informací získáte na tel.: 602 740 881, e-mail: homolkakompakt@seznam.cz