Plánovaná uzavírka silnice Pokojov - Bohdalov

Uzavírka silnice z Pokojova na Bohdalov je předběžně stanovena na  termín 15.7. - 31.7.2024 z důvodu recyklace podkladu a pokládky povrchu.