KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ

Bližší informace o změnách ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018 naleznete zde.

ZMĚNA TERMÍNU ÚPLNÉ UZAVÍRKY

V období od 16. 7. – do 14. 10. 2018 dojde v rámci stavby k úplné uzavírce silnice III/35429 v obci Pavlov. Objízdná trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po silnicích II/354, III/34826, III/3881, II/388, III3536, III3537, III/35431 přes zastavěné území obce Radostín nad Oslavou, obce Znětínek, obce Pokojov, městyse Bohdalov, obce Rudolec, obce Kyjov.

Mapa objízdné trasy

KNIHA O POKOJOVĚ

Při příležitosti 665 let výročí obce byla v květnu vydána kniha o Pokojově s názvem Historie a vývoj osídlení obce do poloviny 19. století, kterou zpracoval známý autor mnoha historických knih pan Jaroslav Sadílek. Kniha je zpracována na podkladě dostupných archívních materiálů a dochovaných hmotných pramenů. Obsahuje podrobný přehled historie obce Pokojov od nejstarších dob do poloviny 19. století, vývoj historických budov, základní přehled majitelů jednotlivých domů a dále vývoj sídelní struktury obce. Kniha je doplněna kopiemi archívních materiálů, zejména plánů a map, vztahujících se k vývoji památek a obce.
Prodej knihy se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018 od 16:00 do 17:00 hod. v budově Kulturního domu. Cena knihy je 300 Kč.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE V OBCI PAVLOV

V období od 15. 6. – do 13. 9. 2018 dojde v rámci stavby k úplné uzavírce silnice III/35429 v obci Pavlov. Objízdná trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po silnicích II/354, III/34826, III/3881, II/388, III3536, III3537, III/35431 přes zastavěné území obce Radostín nad Oslavou, obce Znětínek, obce Pokojov, městyse Bohdalov, obce Rudolec, obce Kyjov.

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od května se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14 dní). V naší obci budou svozy probíhat v SUDÝCH týdnech. Svozovým dnem i nadále zůstává pátek.

Svozový plán:

27. 4. -  ANO

4. 5. - ANO

11. 5. - NE

18. 5. - ANO a dalších 14 dní sudý pátek

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

Ve dnech od 27. 4. do 30. 4. 2018 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner, kam lze odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, aj.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu bude firmou AVE proveden ve středu 11. 4. 2018 od 16:50 do 17:05 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

INFORMACE VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Vodárenská akciová společnost, a.s. pravidelně poskytuje elektronické informace také prostřednictvím informačního letáku e-Kapka. Tentokrát je hlavním tématem cena vody. Informace se můžete přečíst zde.

Záznamy: 49 - 56 ze 140
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Napište nám