KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

POZVÁNKA - POUŤOVÝ TURNAJ V NOHEJBALE

Ženy SDH Pokojov srdečně zvou na POUŤOVÝ TURNAJ V NOHEJBALE. 
Sraz účastníků je v sobotu 22. září ve 14:30 hod. na hřišti. 1. místo: polibek "nejhezčí" hasičky.

SMS ROZHLAS - NOVĚ

Na základě vydání nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) upozorňujeme občany, že informační zprávy na mobilní telefon budou od 1. 9. 2018 zasílány pouze občanům, kteří potvrdí souhlas se zasíláním SMS zpráv novou přihláškou. Přihlášku (včetně souhlasu se zpracováním údajů) lze odevzdat zastupiteli obce Pokojov, osobně na úřadu, emailem (sken, foto dokumentu s podpisem). 

Přihlášeným občanům budou i nadále bezplatně zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech, odstávkách vody a energie, očkování zvířat, odvozy odpadů, o dění v obci atd. Služba je určena pro dospělé občany s trvalým pobytem v obci Pokojov, osoby dlouhodobě žijící v Pokojově a osoby vlastnící nemovitost v obci.

Přihláška (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů)

OZNÁMENÍ OBČANŮM - ŠETŘENÍ VODOU

 

Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a snižující se vydatnosti pramenů,

žádáme občany o úsporná opatření ve spotřebě vody.

Prosíme, abyste zodpovědně nakládali s vodou,

omezili nadbytečnou spotřebu vody,

nenapouštěli bazény, nádrže a neprováděli jiné nehospodárné činnosti.

SDĚLENÍ OBČANŮM

Na základně ochrany osobních údajů (GDPR) sdělujeme občanům, že na všech společenských a sportovních akcích pořádaných obcí Pokojov a SDH Pokojov mohou být pořizovány fotografie, které mohou být zveřejňovány v tisku a na webových stránkách obce, sboru. Každý účastník na těchto akcích dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích.

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Podrobné informace o změnách ve vydávání občanských průkazů od 1. 7. 2018 naleznete zde.

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ

Bližší informace o změnách ve vydávání cestovních pasů od 1. 7. 2018 naleznete zde.

ZMĚNA TERMÍNU ÚPLNÉ UZAVÍRKY

V období od 16. 7. – do 14. 10. 2018 dojde v rámci stavby k úplné uzavírce silnice III/35429 v obci Pavlov. Objízdná trasa pro veškerý provoz je obousměrně vedena po silnicích II/354, III/34826, III/3881, II/388, III3536, III3537, III/35431 přes zastavěné území obce Radostín nad Oslavou, obce Znětínek, obce Pokojov, městyse Bohdalov, obce Rudolec, obce Kyjov.

Mapa objízdné trasy

KNIHA O POKOJOVĚ

Při příležitosti 665 let výročí obce byla v květnu vydána kniha o Pokojově s názvem Historie a vývoj osídlení obce do poloviny 19. století, kterou zpracoval známý autor mnoha historických knih pan Jaroslav Sadílek. Kniha je zpracována na podkladě dostupných archívních materiálů a dochovaných hmotných pramenů. Obsahuje podrobný přehled historie obce Pokojov od nejstarších dob do poloviny 19. století, vývoj historických budov, základní přehled majitelů jednotlivých domů a dále vývoj sídelní struktury obce. Kniha je doplněna kopiemi archívních materiálů, zejména plánů a map, vztahujících se k vývoji památek a obce.
Prodej knihy se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018 od 16:00 do 17:00 hod. v budově Kulturního domu. Cena knihy je 300 Kč.

Záznamy: 33 - 40 ze 129
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Napište nám