KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 731 467 904 (starosta)

IČO: 00599697
Bankovní spojení: 
700826-604/0600
ID datové schránky: 
3n7bgcg

 

Novinky

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude na návsi ještě jednou přistaven v úterý 2. 5. Odvoz kontejneru proběhne ve čtvrtek 4. 5. 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 1. května 2017 se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14 dní). Svozovým dnem je pátek v sudém týdnu.

OMEZENÍ PROVOZU POŠTY

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 bude pošta v Bohdalově otevřena pouze od 12:00 do 15:30 hod.

V pátek 21. 4. 2017 bude otevřeno od 8:00 hod. do 11:30 hod.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude na návsi přistaven v úterý 25. 4. Odvoz kontejneru proběhne ve čtvrtek 27. 4. 2017.

Do kontejneru PATŘÍ: domovní odpad objemného charakteru, např. zbytky dřevěných obalů, nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace apod.), podlahové krytiny, koberce, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, nepotřebný textil apod.

Do kontejneru NEpatří: stavební suť, zemina, kameny, uhynulá zvířata, látky žhavé a výbušné, látky žíravé, železný šrot, pneumatiky, nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení, apod.

Do kontejneru nelze ukládat nebezpečný odpad!!!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu bude firmou AVE proveden v úterý 18. 4. 2017 od 16,45 do 17 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

OČKOVÁNÍ PSŮ

Očkování psů proti vzteklině proběhne tuto sobotu 1. dubna od 7,30 hod. na návsi u kaple. Očkovací průkaz psa přineste s sebou.

STATISTIKA POČTU OBYVATEL K 1. 1. 2017

K 1. 1. 2017 je v obci Pokojov celkem 160 obyvatel (dospělých 135 a 25 dětí). Mužů je 73, žen 62, chlapců 14 a dívek 11. v roce 2016 se narodily 2 děti a zemřeli 3 obyvatelé. 

DOČASNÉ UZAVŘENÍ POŠTY V BOHDALOVĚ

V pondělí 20. 3. bude pošta v Bohdalově od 11,30 do 15,30 hod. dočasně uzavřena. Provoz bude pouze dopoledne od 8,00 do 11,30 hod.


V pátek 24. 3. bude pošta dopoledne uzavřena od 8,00 do 11,30 hod. Provoz  bude pouze odpoledne od 13,45 do 15,30 hod.

Záznamy: 33 - 40 ze 77
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Napište nám