KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 731 467 904 (starosta)

IČO: 00599697
Bankovní spojení: 
700826-604/0600
ID datové schránky: 
3n7bgcg

 

Novinky

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude na návsi přistaven v pátek 10. 11. Odvoz kontejneru proběhne v pondělí 13. 11. 2017.

Do kontejneru PATŘÍ: domovní odpad objemného charakteru, např. zbytky dřevěných obalů, nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace apod.), podlahové krytiny, koberce, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, nepotřebný textil apod.

Do kontejneru NEpatří: stavební suť, zemina, kameny, uhynulá zvířata, látky žhavé a výbušné, látky žíravé, železný šrot, pneumatiky, nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení, apod.

Do kontejneru nelze ukládat nebezpečný odpad!!!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu bude firmou AVE proveden ve čtvrtek 9. 11. 2017 od 16:45 do 17:00 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete zde.

E.ON - ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN

E.ON upozorňuje vlastníky a uživatelé pozemků na zákonnou povinnost a žádájí o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění se  provádí podle uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. 

PŘECHODNÁ ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE

AVE Vysočina informuje: Svoz směsného komunálního odpadu v sudých týdnech bude prováděn v pátek a v lichém týdnu v sobotu (z důvodu svozu bioodpadů z obcí).

INFORMACE KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM

Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina naleznete zde.

ZIMNÍ SVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 1. října 2017 se přechází na zimní harmonogram svozu komunálního odpadu. Svozovým dnem je každý pátek.

Záznamy: 33 - 40 ze 97
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Napište nám