KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

UPOZORNĚNÍ - DOČASNÉ OMEZENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU

Městský úřad oznamuje, že z důvodu probíhající opravy elektroinstalace v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavu na Žižkově ulici dojde v době od pátku 16. září 2016 do čtvrtku 29. září 2016 včetně k přesunutí agendy občanských průkazů, agendy cestovních pasů a ohlašovny-evidence obyvatel do náhradních prostorů v administrativní budově Úřadu práce ČR (celní úřad) na ulici Komenského 1786/25, která sousedí s budovou MěÚ. Pro jednodušší přístup mohou klienti a návštěvníci úřadu využít dočasně obnovený průchod z budovy městského úřadu do sousední budovy přes tzv. propojovací krček (přes chodbu odboru životního prostředí mezi 3. a 4. patrem).

Upozorňujeme, že z technických důvodů nebude možno ve výše uvedené době přijímat žádosti o vydání cestovního pasu. Výdej již zhotovených cestovních pasů, stejně jako veškeré ostatní služby týkající se agendy občanských průkazů a ohlašovny-evidence obyvatel budou zajištěny bez omezení. Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat na kterémkoli jiném úřadu obce s rozšířenou působností, tzn. nejblíže např. Městský úřad Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Bystřice nad Perštejnem, Havlíčkův Brod apod.

Omlouváme se za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Jana Halušková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTR. ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v Pokojově dne 31. srpna 2016 od 12,30 do 15,00 hod.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY

MěU Žďár n. S. vydal návrh na vydání opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu z důvodu nedostatku vody.

ZAKAZUJE SE:
- napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, studní apod.
- zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch
- mytí vozidel
- ostatní činnosti neslužící k pitným a hygienickým účelům

ÚPLNÁ UZAVÍRKA - OPRAVA KRYTU VOZOVKY V NOVÉM VESELÍ

Od 15. 8. do 31. 8. 2016 bude úplně uzavřená silnice II/353 v Novém Veselí a to konkrétně od křižovatky s ulicí Dolní po křižovatku s ulicí K Újezdu. Mapy objízných tras naleznete zde.

POVINNÁ REVIZE KOTLE

Dle zákona 201/2012 Sb. je každý provozovatel kotle na pevná paliva s příkonem nad 10 kW, což je téměř každá domácnost topící pevnými palivy, povinen zajistit zákonnou revizi svého kotle do konce roku 2016 a následně každé dva roky. Platí pro staré i nové kotle bez ohledu na emisní třídu nebo datum instalace, jinak hrozí pokuta 20 000 – 50 000 Kč.

Níže uvedená firma, certifikována pro provádění revizí kotlů, nabízí své služby všem dotčeným obyvatelům, současně nabízí i další služby související s výběrem, instalací a provozem kotlů na pevná paliva včetně všech kominických služeb. Ceník služeb naleznete zde (pozn. zákonná revize je hned první položka ceníku).

Další informace o nabízených službách naleznete zde: leták 1, leták 2

službu zapezpečuje Ing. Juraj Zeman
Rohozná u Jihlavy
tel.:  725 943 876
e-mail: revize@serviskotel.cz

KAMENICTVÍ - NABÍDKA SLUŽEB

Pro naši obec nabízí své služby Kamenictví G.A.L. které u nás dnes přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Pro využití této akční nabídky, je nutné si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:
777 888 332
Konzultace je vždy zdarma!
Nabízí :
realizace nových pomníkových sestav s možností železobetonových základů
krytí na dvojhroby, jednohroby, podstavce, rámy vždy v žulovém provedení, veškeré úpravy a opravy hrobů
broušení starých pomníků
telefonní číslo, které je platné nepřetržitě po celý rok 777 888 332

Kamenictví G.A.L.
Gál Miroslav
U kostela 34
798 29 Tištín
IČO: 60567732

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?

V souvislosti s blížícím se období letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů Ministerstvem vnitra zpracovánno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Více informací naleznete zde.

Záznamy: 153 - 160 ze 169
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>

Napište nám