KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 7. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka Charity ČR. V naší obci bylo vybráno 7 531 Kč (vloni 5 339 Kč) v celé bohdalovské farnosti se vybralo 63 365 Kč (vloni 54 181 Kč), (Bohdalov 37 115 Kč, Chroustov 7 655 Kč, Rudolec 11 064 Kč). Poděkování patří všem občanům, kteří přispěli do sbírky.

POZVÁNKA - ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

Přiďte si ve středu 14. prosince 2016 v 18 hod. ke kapličce zazpívat koledy. Všichni jsou srdečně zváni.

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTR. ENERGIE

Dodávka elektrické energie bude přerušena v úterý 22. listopadu 2016 od 7,30 do 15, 30 hod.

Vypnutá oblast: celá obec Pokojov

Více informací zde.

INFORMACE - VODOMĚRY

V těchto dnech vyšlo další číslo elektronického magazínu Vodárenské akciové společnosti, a.s. Tentokráte se v něm věnují vodoměrům. (č. 3/2016). Předchozí čísla informačního letáku naleznete zde.

SBÍRKA DIAKONIE

Ve dnech 11. a 12. listopadu 2016 od 15,00 do 19,00 hod. se uskuteční na faře v Bohdalově sbírka pro Diakonii Broumov. Seznam věcí, které můžete darovat naleznete zde.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude firmou ODAS proveden ve čtvrtek 10.11.2016  od 16,45 do 17 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ - VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly volby do krajských zastupitelstev. Hlasování v okrsku Pokojov se ze 132 voličů zúčastnilo 54 občanů Pokojova (platných hlasů 53), to je 40,91 %, což je více než republikový průměr. Výsledky hlasování jsou uvedeny v následující tabulce:

Strana         Počet hlasů  Počet hlasů v %   
Koalice SPD a SPO 19 35,84 %
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 9 16,98 %
ANO 2011 8 15,09 %
Starostové pro občany 7 13,20 %
Česká str.sociálně demokrat. 6 11,32 %
Občanská demokratická strana 2 3,77 %
Komunistická str.Čech a Moravy 1 1,88 %
Starostové PRO VYSOČINU 1 1,88 %

 

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU A PROVOZU KOTLE

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí upozorňuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění (např. kotel, krbová vložka s výměníkem), je povinen dle § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší) zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší nejpozději do 31. prosince 2016. Tuto kontrolu zajistí fyzické i právnické osoby prostřednictvím odborně způsobilé osoby (osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě).
Seznam odborně způsobilých osob, které mají udělené oprávnění, je zveřejněn na adrese:
https://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou je provozovatel povinen předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu do 20.000 Kč. Právnická osoba a podnikající fyzická osoba se nesplněním povinnosti dopouští správního deliktu, za který se uloží pokuta do 50.000 Kč.  

Více informací poskytne Ing. Kubálková, e-mail: jitka.kubalkova@zdarns.cz, tel: 566 688 345
 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTR. ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 24.10.2016 od 07:30 do 10:30

Vypnutá oblast: obec Pokojov ( mimo lokality nových RD a mimo části obce od trafostanice podél silnice směr Březí n.O.)
 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude přistaven na návsi ve dnech pondělí 10.10. - středa 12.10. 2016

Do kontejneru lze odevzdat starý nábytek, koberce, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, …

<< 23 | 24 | 25 | 26 | 27 >>

Napište nám