TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu 7. ledna se v naší obci uskutečnila Tříkrálová sbírka Charity ČR. V naší obci bylo vybráno 7 531 Kč (vloni 5 339 Kč) v celé bohdalovské farnosti se vybralo 63 365 Kč (vloni 54 181 Kč), (Bohdalov 37 115 Kč, Chroustov 7 655 Kč, Rudolec 11 064 Kč). Poděkování patří všem občanům, kteří přispěli do sbírky.