OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTR. ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 24.10.2016 od 07:30 do 10:30

Vypnutá oblast: obec Pokojov ( mimo lokality nových RD a mimo části obce od trafostanice podél silnice směr Březí n.O.)