KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

POVINNÁ REVIZE KOTLE

Dle zákona 201/2012 Sb. je každý provozovatel kotle na pevná paliva s příkonem nad 10 kW, což je téměř každá domácnost topící pevnými palivy, povinen zajistit zákonnou revizi svého kotle do konce roku 2016 a následně každé dva roky. Platí pro staré i nové kotle bez ohledu na emisní třídu nebo datum instalace, jinak hrozí pokuta 20 000 – 50 000 Kč.

Níže uvedená firma, certifikována pro provádění revizí kotlů, nabízí své služby všem dotčeným obyvatelům, současně nabízí i další služby související s výběrem, instalací a provozem kotlů na pevná paliva včetně všech kominických služeb. Ceník služeb naleznete zde (pozn. zákonná revize je hned první položka ceníku).

Další informace o nabízených službách naleznete zde: leták 1, leták 2

službu zapezpečuje Ing. Juraj Zeman
Rohozná u Jihlavy
tel.:  725 943 876
e-mail: revize@serviskotel.cz

KAMENICTVÍ - NABÍDKA SLUŽEB

Pro naši obec nabízí své služby Kamenictví G.A.L. které u nás dnes přijímá objednávky na veškeré kamenické práce. Pro využití této akční nabídky, je nutné si sjednat přesný čas schůzky s tímto kameníkem, který se právě pohybuje v okolí naší obce a to na jednoduchém telefonním čísle:
777 888 332
Konzultace je vždy zdarma!
Nabízí :
realizace nových pomníkových sestav s možností železobetonových základů
krytí na dvojhroby, jednohroby, podstavce, rámy vždy v žulovém provedení, veškeré úpravy a opravy hrobů
broušení starých pomníků
telefonní číslo, které je platné nepřetržitě po celý rok 777 888 332

Kamenictví G.A.L.
Gál Miroslav
U kostela 34
798 29 Tištín
IČO: 60567732

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?

V souvislosti s blížícím se období letních dovolených bylo pro lepší informovanost občanů Ministerstvem vnitra zpracovánno sdělení o možnostech a pravidlech vyřizování cestovních dokladů pro osoby mladší 15 let. Více informací naleznete zde.

ODSTÁVKA PLYNU

RWE GasNet, s.r.o. upozorňuje své zákazníky, že v pátek 5. května 2016 od 8,30 do 13,00 hod. bude přerušena distribuce plynu z důvodu přeložky STL plynovodu v obci Pokojov. Přerušení dodávky plynu se týká č.p. 1, 3, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 27, 42, 43, 44. Bližší informace naleznete zde

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 1. května se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14 dní). V naší obci budou svozy probíhat v SUDÝCH týdnech. Svozovým dnem i nadále zůstává pátek.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude u  firmou ODAS proveden v úterý 26. 4. 2016 od 16,45 - 17,00 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

Nebezpečné složky komunálního odpadu:
staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky, bateriové monočlánky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnýni látkami, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize a jiný elektroodpad, …

E.ON - OZNÁMENÍ

Společnost E.ON oznamuje, že ve středu 13. 4. 2016 bude během dne provádět odečty elektroměrů. Žádají občany, aby zpřístupnili elektroměry nebo zanechali lístek s číslem elektroměru a jeho stavem.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

Ve dnech 29. 4. - 2. 5. 2016 bude u kapličky přistaven velkoobjemový kontejner, kam lze odložit starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, aj.

AKCE ČISTÁ VYSOČINA

Akce Čistá Vysočina, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina, se uskuteční v naší obci v sobotu 16. dubna 2016. Sraz dobrovolníků je ve 14,00 hod. u obchodu. Budou se sbírat odpadky podél silnic k Rendlíčku a ke Znětínku. Přineste si ochranné rukavice. Pytle na sběr odpadků jsou zajištěny.

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI

V úterý 12. dubna 2016 od 18 hod. v KD se uskuteční veřejná schůze Zastupitelstva obce Pokojov s občany. Program schůze naleznete zde. Všichni jsou zváni.

<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>

Napište nám