KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude přistaven na návsi ve dnech pondělí 10.10. - středa 12.10. 2016

Do kontejneru lze odevzdat starý nábytek, koberce, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo, …

VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 7. 10. 2016 od 14,00 do 22,00 hod, v sobotu 8. 10. 2016 od 8,00 do 14,00 hod. Místem konání voleb je volební místnost Pokojov č. 9. (více info zde)

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 3.10. 2016 bude probíhat svoz komunálního odpadu opět každý týden.Vývozním dnem nadále zůstává pátek.

VÝBĚR STOČNÉHO

Výběr stočného bude probíhat ve čtvrtek 22. září 2016 od 16,00 do 17,00 hodin.

UPOZORNĚNÍ - DOČASNÉ OMEZENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU

Městský úřad oznamuje, že z důvodu probíhající opravy elektroinstalace v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavu na Žižkově ulici dojde v době od pátku 16. září 2016 do čtvrtku 29. září 2016 včetně k přesunutí agendy občanských průkazů, agendy cestovních pasů a ohlašovny-evidence obyvatel do náhradních prostorů v administrativní budově Úřadu práce ČR (celní úřad) na ulici Komenského 1786/25, která sousedí s budovou MěÚ. Pro jednodušší přístup mohou klienti a návštěvníci úřadu využít dočasně obnovený průchod z budovy městského úřadu do sousední budovy přes tzv. propojovací krček (přes chodbu odboru životního prostředí mezi 3. a 4. patrem).

Upozorňujeme, že z technických důvodů nebude možno ve výše uvedené době přijímat žádosti o vydání cestovního pasu. Výdej již zhotovených cestovních pasů, stejně jako veškeré ostatní služby týkající se agendy občanských průkazů a ohlašovny-evidence obyvatel budou zajištěny bez omezení. Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat na kterémkoli jiném úřadu obce s rozšířenou působností, tzn. nejblíže např. Městský úřad Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí, Bystřice nad Perštejnem, Havlíčkův Brod apod.

Omlouváme se za možné komplikace a děkujeme za pochopení.

Jana Halušková

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTR. ENERGIE

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie v Pokojově dne 31. srpna 2016 od 12,30 do 15,00 hod.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY

MěU Žďár n. S. vydal návrh na vydání opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu z důvodu nedostatku vody.

ZAKAZUJE SE:
- napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, studní apod.
- zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch
- mytí vozidel
- ostatní činnosti neslužící k pitným a hygienickým účelům

ÚPLNÁ UZAVÍRKA - OPRAVA KRYTU VOZOVKY V NOVÉM VESELÍ

Od 15. 8. do 31. 8. 2016 bude úplně uzavřená silnice II/353 v Novém Veselí a to konkrétně od křižovatky s ulicí Dolní po křižovatku s ulicí K Újezdu. Mapy objízných tras naleznete zde.

POVINNÁ REVIZE KOTLE

Dle zákona 201/2012 Sb. je každý provozovatel kotle na pevná paliva s příkonem nad 10 kW, což je téměř každá domácnost topící pevnými palivy, povinen zajistit zákonnou revizi svého kotle do konce roku 2016 a následně každé dva roky. Platí pro staré i nové kotle bez ohledu na emisní třídu nebo datum instalace, jinak hrozí pokuta 20 000 – 50 000 Kč.

Níže uvedená firma, certifikována pro provádění revizí kotlů, nabízí své služby všem dotčeným obyvatelům, současně nabízí i další služby související s výběrem, instalací a provozem kotlů na pevná paliva včetně všech kominických služeb. Ceník služeb naleznete zde (pozn. zákonná revize je hned první položka ceníku).

Další informace o nabízených službách naleznete zde: leták 1, leták 2

službu zapezpečuje Ing. Juraj Zeman
Rohozná u Jihlavy
tel.:  725 943 876
e-mail: revize@serviskotel.cz

<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>

Napište nám