KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

UZAVŘENÍ SILNICE

Od 17. 7. do 30. 9. 2017 bude v důsledku opravy silnice uzavřena komunikace mezi Bohdalovem a Pavlovem.

DOVOLENÁ - DĚTSKÝ LÉKAŘ

Dětský lékař MUDr. V. Chlubna oznamuje, že ve dnech 17.–25. 7. 2017 neordinuje z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje dětské oddělení na Poliklinice ve  Žďáře n. S.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov je také vystaven k veřejnému nahlédnutí od 11. 07. 2017 do 11. 08. 2017 v budově Obecního úřadu Pokojov a dále v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, na odboru rozvoje a územního plánování, ve 4. NP.

V uvedené lhůtě od 11.07. do 11.08.2017 může každý uplatnit k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov v uplynulém období u pořizovatele své připomínky. Připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
 

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov je zveřejněn na stránkách města https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/zpravy-o-uplatnovani-uzemnich-planu

Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pokojov v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu Pokojov v uplynulém období

Tiskopis Návrh na změnu č. 2 územního plánu Pokojov (docx) (pdf)

ZMĚNY V MHD VE ŽĎÁŘE N. S.

Od 1. 7. 2017 dochází ke změnám linkového vedení MHD ve Žďáře nad Sázavou. Nové jízdní řády naleznete zde.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ

V sobotu 27. května 2017 se konají v Pokojově rybářské závody (memoriál Davida Beneše).
Program závodů: začátek v 7 hod., první poločas: 7–10 hod., přestávka: 10–11 hod., druhý poločas: 11–14 hod., vyhlášení výsledků v 14:30 hod.
Pro nedostatek míst je nutno přihlásit se předem u pořadatelů (p. Beneš 737191171, p. Vtípil 731518292). Ceny zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé.

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude na návsi ještě jednou přistaven v úterý 2. 5. Odvoz kontejneru proběhne ve čtvrtek 4. 5. 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 1. května 2017 se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14 dní). Svozovým dnem je pátek v sudém týdnu.

OMEZENÍ PROVOZU POŠTY

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 bude pošta v Bohdalově otevřena pouze od 12:00 do 15:30 hod.

V pátek 21. 4. 2017 bude otevřeno od 8:00 hod. do 11:30 hod.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude na návsi přistaven v úterý 25. 4. Odvoz kontejneru proběhne ve čtvrtek 27. 4. 2017.

Do kontejneru PATŘÍ: domovní odpad objemného charakteru, např. zbytky dřevěných obalů, nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace apod.), podlahové krytiny, koberce, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, nepotřebný textil apod.

Do kontejneru NEpatří: stavební suť, zemina, kameny, uhynulá zvířata, látky žhavé a výbušné, látky žíravé, železný šrot, pneumatiky, nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení, apod.

Do kontejneru nelze ukládat nebezpečný odpad!!!

<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>

Napište nám