INFORMACE- podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob za veřejně prospěšné poplatníky

INFORMACE- podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob za veřejně prospěšné poplatníky (spolky zahrádkářů, rybářů, včelařů, hasičů, myslivců, spolky volnočasových, uměleckých kulturních a zájmových aktivit, honební společenstva, sportovní organizace, společenství vlastníků bytových jednotek, SRPŠ apod.)

 

V roce 2023 nastala podstatná změna v tom, že i výše uvedené subjekty měly ze zákona aktivovánu datovou schránku, což ale s sebou nese povinnost podávat daňová přiznání elektronicky spolu s povinnými přílohami v určitém formátu. Datové schránky byly aktivovány postupně, takže veřejně prospěšní poplatníci i různou formou podávali přiznání k dani z příjmů právnických osob. Vzhledem k této novince Finanční úřady zachovaly určitou benevolentnost v tom, že když byla samotná daňová přiznání podána elektronicky, ale účetní výkazy k nim byly naskenovány, přiloženy v jiném formátu nebo dodány následně, správce daně tato podání přijal, jako by byla podána správně.

 

V letošním roce už však je nutné podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob kompletně ve správném formátu, proto jsme si dovolili sepsat malou pomůcku s návodem na vyplnění přiznání na portálu Moje daně, viz.:

INFO-podávání přiznání k dani z příjmů právnických osob za veřejně prospěšné poplatníky (1).docx (19982)