ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 1. května 2017 se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14 dní). Svozovým dnem je pátek v sudém týdnu.