POVINNÁ REVIZE KOTLE

Dle zákona 201/2012 Sb. je každý provozovatel kotle na pevná paliva s příkonem nad 10 kW, což je téměř každá domácnost topící pevnými palivy, povinen zajistit zákonnou revizi svého kotle do konce roku 2016 a následně každé dva roky. Platí pro staré i nové kotle bez ohledu na emisní třídu nebo datum instalace, jinak hrozí pokuta 20 000 – 50 000 Kč.

Níže uvedená firma, certifikována pro provádění revizí kotlů, nabízí své služby všem dotčeným obyvatelům, současně nabízí i další služby související s výběrem, instalací a provozem kotlů na pevná paliva včetně všech kominických služeb. Ceník služeb naleznete zde (pozn. zákonná revize je hned první položka ceníku).

Další informace o nabízených službách naleznete zde: leták 1, leták 2

službu zapezpečuje Ing. Juraj Zeman
Rohozná u Jihlavy
tel.:  725 943 876
e-mail: revize@serviskotel.cz