Zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou- zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin