VÝZVA VLASTNÍKŮM LESA

V případě problémů nebo dotazů kontaktujte místně příslušného odborného lesního hospodáře: Milan Konečný, tel.: 724 524 201