Vyhlášení konkursního řízení na PM ředitele/lky ZŠ/MŠ Nové Veselí