SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

bude u  firmou ODAS proveden v úterý 26. 4. 2016 od 16,45 - 17,00 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

Nebezpečné složky komunálního odpadu:
staré automobilové akumulátory, nádoby a štětce se zbytky barev, zbytky chemikálií, staré léky, zářivky, výbojky, bateriové monočlánky, staré motorové oleje a maziva, textilie znečištěné ropnýni látkami, olejové filtry, mořidla, spreje, lednice, televize a jiný elektroodpad, …