SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz směsného komunálního odpadu bude od 8. 12. 2017 již pravidelně prováděn každý pátek.