STATISTIKA POČTU OBYVATEL K 1. 1. 2017

K 1. 1. 2017 je v obci Pokojov celkem 160 obyvatel (dospělých 135 a 25 dětí). Mužů je 73, žen 62, chlapců 14 a dívek 11. v roce 2016 se narodily 2 děti a zemřeli 3 obyvatelé.