SMS ROZHLAS - NOVĚ

Na základě vydání nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) upozorňujeme občany, že informační zprávy na mobilní telefon budou od 1. 9. 2018 zasílány pouze občanům, kteří potvrdí souhlas se zasíláním SMS zpráv novou přihláškou. Přihlášku (včetně souhlasu se zpracováním údajů) lze odevzdat zastupiteli obce Pokojov, osobně na úřadu, emailem (sken, foto dokumentu s podpisem). 

Přihlášeným občanům budou i nadále bezplatně zasílány SMS zprávy o mimořádných událostech, odstávkách vody a energie, očkování zvířat, odvozy odpadů, o dění v obci atd. Služba je určena pro dospělé občany s trvalým pobytem v obci Pokojov, osoby dlouhodobě žijící v Pokojově a osoby vlastnící nemovitost v obci.

Přihláška (včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů)