SDĚLENÍ OBČANŮM

Na základně ochrany osobních údajů (GDPR) sdělujeme občanům, že na všech společenských a sportovních akcích pořádaných obcí Pokojov a SDH Pokojov mohou být pořizovány fotografie, které mohou být zveřejňovány v tisku a na webových stránkách obce, sboru. Každý účastník na těchto akcích dává souhlas k možnému jeho zveřejnění v těchto médiích.