Prohlášení hejtmana kraje Vysočina k očkování proti nemoci COVID-19

Prohlášení hejtmana kraje Vysočina k očkování proti nemoci COVID-19:

 https://www.kr-vysocina.cz/prohlaseni-hejtmana-kraje-vysocina-k-ockovani-proti-nemoci-covid-19/d-4104955/p1=1013 

Leták ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/