PŘECHODNÁ ZMĚNA SVOZOVÉHO DNE

AVE Vysočina informuje: Svoz směsného komunálního odpadu v sudých týdnech bude prováděn v pátek a v lichém týdnu v sobotu (z důvodu svozu bioodpadů z obcí).