Pozvánka na bohdalovskou faru 25. 2. 2024 od 16:00- krojované panenky