Povolení uzavírky obce Pokojov + objízdná trasa od 6. 5. 2024 do 6. 9. 2024