OČKOVÁNÍ PSŮ

Očkování psů proti vzteklině proběhne tuto sobotu 1. dubna od 7,30 hod. na návsi u kaple. Očkovací průkaz psa přineste s sebou.