NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV

Návrh sadových úprav po demolici domu č. 15 naleznete zde.