KNIHA O POKOJOVĚ

Při příležitosti 665 let výročí obce byla v květnu vydána kniha o Pokojově s názvem Historie a vývoj osídlení obce do poloviny 19. století, kterou zpracoval známý autor mnoha historických knih pan Jaroslav Sadílek. Kniha je zpracována na podkladě dostupných archívních materiálů a dochovaných hmotných pramenů. Obsahuje podrobný přehled historie obce Pokojov od nejstarších dob do poloviny 19. století, vývoj historických budov, základní přehled majitelů jednotlivých domů a dále vývoj sídelní struktury obce. Kniha je doplněna kopiemi archívních materiálů, zejména plánů a map, vztahujících se k vývoji památek a obce.
Prodej knihy se uskuteční ve čtvrtek 7. června 2018 od 16:00 do 17:00 hod. v budově Kulturního domu. Cena knihy je 300 Kč.