INFORMACE VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

VAS informuje své zákazníky o přípravě nové, bezplatné a nadstandardní službě.  Jedná se o možnost dostávat informace o haváriích a odstávkách na vodovodech přímo do mobilu nebo na e-mail. Více naleznete v elektronickém časopisu e-Kapka.