Horácké divadlo Jihlava

Počet osob není nijak omezen, může to být 1 osoba i více. Cena je 40 Kč za osobu, při jedné návštěvě divadla, celková cena za dopravu za rok při divadelním předplatném by tedy byla tato částka x 5 pro jednu osobu.

 

Cena divadelního předplatného za 5 titulů v divadelní sezóně - vstupné na jednotlivé hry tedy vychází velmi výhodně, oproti vstupnému jednotlivě:

 

  1. cenové pásmo: 1.275 Kč
  2. cenové pásmo: 1.190 Kč
  3. cenové pásmo: 1.105 Kč

 

a dále je možné uplatnit ještě slevy : ZTP 30%, student 25%, senior 15%.

https://www.hdj.cz/