Aktuální informace pro odběratele vody

Aktuální informace pro odběratele vody

 

- v posledních týdnech probíhají v rámci investiční akce stavební práce na vodojemu Bohdalov, kvůli kterým došlo ke snížení zásobního objemu vodojemu ze 200 m3 na současných 120 m3 pitné vody. Akumulační a zásobní kapacita vodojemu je tedy snížená o 80 m3.

prameny v současné době poskytují dostatečný nátok do vodojemu, hladina ve vodojemu je stále udržována na současné maximální hranici 120 m3 a zajišťuje dostatečné množství vody pro všechny spotřebitele

- vzhledem k nastávajícímu termínu Bohdalovské poutě a předpokládanému slunečnému počasí ve dnech 11.-14. srpna Vás žádáme a prosíme z důvodu snížené zásobní kapacity vodojemu o omezení nadbytečné spotřeby pitné vody v těchto dnech.

 

Ve dnech 11.8.-14.8.2023 využívejte vodu z vodovodu především pro:

·         osobní potřebu, k pitným a hygienickým účelům

·         zajištění vody pro hospodářská zvířata

 

Ve dnech 11.-14.8.2023 proto nevyužívejte pitnou vodu z vodovodu pro veřejnou potřebu k

·         napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, studní apod.

·         zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch

·         mytí vozidel

·          ostatní činnosti nesloužící k pitným účelům

 

Prosíme o pochopení a dodržování těchto pokynů!

Děkujeme Vám. Arnošt Juda, Svaz vodovodů Bohdalov