Informace o zákazu používání kotlů 1. a 2. emisní třídy