SDH Pokojov

  • 1901 - založen Dobrovolný hasičský sbor, E. Pliczka (1. velitel) 
  • 1927 - nové hasičské skladiště – přístavba ke kapli (dosud bylo hasičské skladiště v č. 2)
  • 60. léta 20. stol. - přejmenování sboru na Český svaz požární ochrany
  • 1965 - oprava požární zbrojnice
  • 1989 - vrácen název Sbor dobrovolných hasičů