KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 739 902 659 (starosta)
IČO: 00599697
Bankovní spojení: 700826604/0600
ID datové schránky: 3n7bgcg
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment, pověřenec pro ochranu osobních údajů, kontakt: 776233879, GDPR@akkliment.cz

 

Novinky

DOTACE DEŠŤOVKA

Naše obec je uvedena v seznamu prověřených obcí jako oblast zasažená suchem, a proto mají občané možnost žádat o dotaci na systém využití srážkové vody (pouze pro zálivku zahrady v rámci aktivity 1.5.B.1). Příjem žádostí bude zahájen 7. září 2017 v 10:00 hod.

Více o dotaci naleznete na www.dotacedestovka.cz

Nabídka služeb pro získání dotace na pořízení nádrže na dešťovou vodu

HLÍNA

Pro občany obce Pokojov je k dispozici u rybníku hlína, která zbyla z opravy komunikace nade zdí. Jedná se o hromadu hlíny směrem k potoku.

DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY

MěU Žďár n. S. vydal návrh na vydání opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu z důvodu nedostatku vody.

ZAKAZUJE SE:
- napouštění bazénů, cisteren, akumulačních nádrží, studní apod.
- zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch
- mytí vozidel
- ostatní činnosti nesloužící k pitným a hygienickým účelům

S platností do 31. 10. 2017. Více naleznete zde.

UZAVŘENÍ SILNICE

Od 17. 7. do 30. 9. 2017 bude v důsledku opravy silnice uzavřena komunikace mezi Bohdalovem a Pavlovem.

DOVOLENÁ - DĚTSKÝ LÉKAŘ

Dětský lékař MUDr. V. Chlubna oznamuje, že ve dnech 17.–25. 7. 2017 neordinuje z důvodu čerpání dovolené. Zastupuje dětské oddělení na Poliklinice ve  Žďáře n. S.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov je také vystaven k veřejnému nahlédnutí od 11. 07. 2017 do 11. 08. 2017 v budově Obecního úřadu Pokojov a dále v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, na odboru rozvoje a územního plánování, ve 4. NP.

V uvedené lhůtě od 11.07. do 11.08.2017 může každý uplatnit k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov v uplynulém období u pořizovatele své připomínky. Připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.
 

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov je zveřejněn na stránkách města https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/zpravy-o-uplatnovani-uzemnich-planu

Veřejná vyhláška oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Pokojov v uplynulém období

Zpráva o uplatňování Územního plánu Pokojov v uplynulém období

Tiskopis Návrh na změnu č. 2 územního plánu Pokojov (docx) (pdf)

ZMĚNY V MHD VE ŽĎÁŘE N. S.

Od 1. 7. 2017 dochází ke změnám linkového vedení MHD ve Žďáře nad Sázavou. Nové jízdní řády naleznete zde.

Záznamy: 89 - 96 ze 142
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>

Napište nám