Územní plán

Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov je také vystaven k veřejnému nahlédnutí od 11. 07. 2017 do 11. 08. 2017 v budově Obecního úřadu Pokojov a dále v budově Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, Žižkova 227/1, na odboru rozvoje a územního plánování, ve 4. NP.

V uvedené lhůtě od 11.07. do 11.08.2017 může každý uplatnit k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Pokojov v uplynulém období u pořizovatele své připomínky. Připomínky podávejte písemnou formou a zasílejte na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor rozvoje a územního plánování, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou.