KONTAKTY:

Obecní úřad Pokojov
Pokojov 9
592 14 Nové Veselí

obec.pokojov@seznam.cz
tel. 731 467 904 (starosta)

IČO: 00599697
Bankovní spojení: 
700826-604/0600
ID datové schránky: 
3n7bgcg

 

Novinky

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, ZÁVODY PRO DOSPĚLÉ

V sobotu 27. května 2017 se konají v Pokojově rybářské závody (memoriál Davida Beneše).
Program závodů: začátek v 7 hod., první poločas: 7–10 hod., přestávka: 10–11 hod., druhý poločas: 11–14 hod., vyhlášení výsledků v 14:30 hod.
Pro nedostatek míst je nutno přihlásit se předem u pořadatelů (p. Beneš 737191171, p. Vtípil 731518292). Ceny zajištěny. Srdečně zvou pořadatelé.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude na návsi ještě jednou přistaven v úterý 2. 5. Odvoz kontejneru proběhne ve čtvrtek 4. 5. 

ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Od 1. května 2017 se přechází na letní harmonogram svozu komunálního odpadu (1 x 14 dní). Svozovým dnem je pátek v sudém týdnu.

OMEZENÍ PROVOZU POŠTY

Ve čtvrtek 20. 4. 2017 bude pošta v Bohdalově otevřena pouze od 12:00 do 15:30 hod.

V pátek 21. 4. 2017 bude otevřeno od 8:00 hod. do 11:30 hod.

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

bude na návsi přistaven v úterý 25. 4. Odvoz kontejneru proběhne ve čtvrtek 27. 4. 2017.

Do kontejneru PATŘÍ: domovní odpad objemného charakteru, např. zbytky dřevěných obalů, nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace apod.), podlahové krytiny, koberce, kovové odpady, zdravotní keramika, zrcadla, nepotřebný textil apod.

Do kontejneru NEpatří: stavební suť, zemina, kameny, uhynulá zvířata, látky žhavé a výbušné, látky žíravé, železný šrot, pneumatiky, nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení, apod.

Do kontejneru nelze ukládat nebezpečný odpad!!!

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz nebezpečného odpadu bude firmou AVE proveden v úterý 18. 4. 2017 od 16,45 do 17 hod. u kapličky. Upozorňujeme občany, aby přinášeli odpad až na určenou dobu a předali jej přímo pracovníkům svozové firmy.

OČKOVÁNÍ PSŮ

Očkování psů proti vzteklině proběhne tuto sobotu 1. dubna od 7,30 hod. na návsi u kaple. Očkovací průkaz psa přineste s sebou.

Záznamy: 1 - 8 ze 47
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Napište nám